Jesteś tutaj:

Informacje dla kandydatów na wolontariuszy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w ramach prowadzonego wolontariatu udziela wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywających w następujących obszarach:

 • pomoc w nauce,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • organizacja czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań;

Osoby chętne do współpracy będą miały możliwość uzyskania:

 • cennego doświadczenia,
 • satysfakcji z pomocy innym
 • wzrostu umiejętności społecznych,
 • nabycia nowych umiejętności;

Jeśli ukończyłeś 18 rok życia i mieszkasz na terenie miasta Miechów lub powiatu miechowskiego, przyłącz się do wsparcia rodzin zastępczych.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Mile widziani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz wszelkie osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dziećmi i młodzieżą

Wszystkim chętnym do współpracy zapewniamy

 • porozumienie wolontariackie,
 • zwrot kosztów dojazdu do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu miechowskiego,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
 • zaświadczenia o odbytym wolontariacie,
 • wsparcie pracowników tut. Centrum;

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza, który jest dostępny na niniejszej stronie internetowej lub siedzibie tut. Centrum, a następnie; dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną.

Kontakt:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mechowie, ul. Sienkiewicza 18 (I piętro)

Informacje dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z pomocy wolontariuszy organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w ramach prowadzonego wolontariatu udziela wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywających w następujących obszarach:

   pomoc w nauce,

    pomoc w odrabianiu prac domowych,

    organizacja czasu wolnego,

    rozwój zainteresowań;

Celem prowadzenia wolontariatu jest rozszerzenie działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie na rzecz wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu miechowskiego i dzieci w nich przebywających.

W związku z tym, rodziny zastępcze, które wyrażą chęć skorzystania z proponowanej pomocy, proszone są o zgłaszanie się do pracowników zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej tut. Centrum.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, ul. Sienkiewicza 18

(I piętro), tel.: 41 38 340 84

Regulamin pracy wolontariusza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

Formularz aplikacyjny dla kandydata na wolontariusza

Zezwolenie Rodziców/Opiekunów niepełnoletniego wolontariusza

Do góry