Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie 

Miechów ul. Sienkiewicza 18

32-200 Miechów

tel 41-38-340-84

fax 41-38-305-25