Niepełnosprawny pracownik 30+

Projekt realizowany w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.