UWAGA ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH W 2021 R.

Powiększ obraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie informuje, że ze względu na pandemię wirusa Covid-19, w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników, a także obowiązki sprawozdawcze względem PFRON, jednocześnie walcząc ze zmianami klimatu, wnioski dotyczące dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2021 r. będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW).

W związku z powyższym:

• nabór wniosków zostanie otwarty za pomocą SOW z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie,

• wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,

• SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
• dostęp do Internetu,

• konto w Systemie SOW,

• profil zaufany lub podpis elektroniczny,

• skany lub zdjęcia dokumentów wskazanych powyżej (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB).

W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW.

Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów.

Dzięki skorzystaniu z systemu SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku. SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania systemu SOW znajdują się na stronie PEFRON.

Dziękujemy za Państwa wyrozu`miałość. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie pod nr tel.41 38 340 84.