ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 4/2020 STAROSTY MIECHOWSKIEGO w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Miechowskiego w 2020r.