Przeciwdziałanie przemocy

Od 2013r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie na podstawie w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) realizuje. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Miechowskim na lata 2021-2024
Na terenie Powiatu Miechowskiego oprócz działającego przy PCPR w Miechowie Punktu Interwencji Kryzysowej, działają również w siedmiu gminach Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołów, wchodzą przygotowani do skutecznego zajmowania się problematyką przemocy specjaliści. Zadaniem Zespołów jest kompleksowe zajmowanie się rodzinami oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, poinformowanie o tym odpowiednich służb. Wykaz gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych działających na terenie Powiatu Miechowskiego:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieSiedziba Zespołu Kontakt
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie KozłówKozłów 60
32-241 Kozłów
41 38 41 033
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie GołczaGołcza 80
32-075 Gołcza
12 38 86 411
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie SłaboszówSłaboszów 57
32-218 Słaboszów
41 38 11 614
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie CharsznicaUl. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
41 38 36 003
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie RacławiceRacławice 15
32- 222 Racławice
41 38 44 016 wew. 43
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Książ WielkiUl. Warszawska 17 ( p.7)32-210 Książ Wielki41 38 13 383
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie MiechówUl. Szpitalna 1
32-200 Miechów
41 38 21 160
41 38 21 164

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2022 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia – woj. małopolskie

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie stan na 1 lutego 2022 r. – Małopolska

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim