Usamodzielnianie

 OSOBY USAMODZIELNIANIE Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę usamodzielnianą i w zależności od sytuacji życiowej wychowanka, może trwać najpóźniej do momentu osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Usamodzielniany wychowanek to taki, który osiągnął pełnoletność przebywając na podstawie postanowienia sądu w pieczy zastępczej (tj. rodzina zastępcza, całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza).