Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

L.p.Warsztat Terapii Zajęciowej /AdresTelefon
1.Warsztaty Terapii Zajęciowej Ul. Sienkiewicza 24
32-200 Miechów
(41) 383 09 23
2.Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Podlesie 37a
32-250 Charsznica
(41) 383 76 90
3.Warsztaty Terapii Zajęciowej Rzędowice
32-210 Książ Wielki
(41) 383 88 29