Zamówienia Publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego

 Dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Stacja robocza -16 szt.
2. Komputer przenośny -14 szt.
3. Monitor -16 szt.
4. Urządzenie wielofunkcyjne – 16 szt.
5. Akcesoria do zestawu stacjonarnego – ilość szt. wg. załącznika nr 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ